שִבעים שנה תחת אוֹתוֹ הדגל Quoting : amatzia mey paz EMAIL 70 YEARS UNDER THE SAME FLAG!

04/15/2014

מוקדש באהבה לבני השבעים +

 

          
שִבעים שנה תחת אוֹתוֹ הדגל,
שִבעים שנה – לא הוֹלכוֹת בּרגל.
בּעצם, זה זהב! בּדיוּק ולא בּערך,
שבעים+ זוֹהי… א מ צ ע  הדרך!

נוֹלדנוּכּשהמדִינה עוֹד לא קמָה
לאמא, קראוּ – ‘אַיִידִישֶה-מָאמָא‘.
רק אבּא… לבש מכנסיים כַּ גֶ ב ר,
לֵייזר“!  היה כִּנוּי… לאליעֶזר.

פּרפּר הִתעוֹפף לוֹ, בּין הפּרחים,
צִ’ילְבָּה’ אמרנוּ, בּסיוֹם ריב בּין אחים.
דבש, ליקקנוּ ישר מן… הכּוורת,
שִיחקנוּ בִּ’קלאס’ אוֹ בּ’פרה עִיוורת‘.

עכבר’ היה זה שמחתוּל בּרח!
ג’וּק היה רק זה ששָרץ בַּמטבח.
חיפּושית… כּבר אז הייתה אוֹטוֹ קטן
שפנפנה – הוּגדרה כִּנקבת השפן!

 

הנוֹסעים לחוּ”ל יצאוּ רק בּספינוֹת,
לוֹקְשֶן’ היוּ סך הכּול – אטריוֹת.
שפת הַתִקשוֹרת הייתה – סֶמָפוֹר
הכּסף, היה סתם גרוּש, עם חוֹר!    

החִיזוּר נעשה בּעזרתוֹ של הפּרח,
המזוֹן, נִשמר בּארוֹן הקרח.
עוֹד לא ידענוּ מה זה – ראדאר,
והפּניצילין הִתגלה יוֹתר מאוּחר.     

בּדרך כּלל הִתחתְנוּ ואחר כּך גרוּ בּיחד,
הגלוּלה לא הייתה! ותמיד היה “פּחד“.
טִיטוּלים לא מכרוּ בּאוֹתה התקוּפה -
הילדים נוֹלדוּ תמיד… אחרי החוּפּה.

בַידיים כִּיבְּסוּ ותָלו – חִיתוּלים,  
בּשמיים לא היוּ לַוויינים וטילים.
מי שמע על גַז? דלק בּקוֹשי היה,
בִּישלוּ וחיממוּ מעל פְּתִילִיָה!

 

לא היה אֵף.אֵם, בּקוֹשי שמעוּ מַנגינה,
קוֹל ישראל’ היה הקוֹל של המדינה!
הגִ’ינס לא נִכלל בִּתחום הלבוּש
טרנזיסטוֹר! היה מ’זה חידוּש!

מי חלם על מחשב ומעבד תמלילים?
הכּול בִּכתב יד!… סִלְסלנוּ מִילִים.
הַשְתלה’ הייתה מצויה רק במטע.
הוֹ! אילוּ היוּ אז… עדְשוֹת מגע?!

בּימי-ההוּלדת, שמחנו עם הוֹרָה והֵיי
בלי קוֹסם, אפִילו בּלי דִי גֵ’י.
אופניים מהאח הגדוֹל ירשנוּ -
שעוֹן! רק  בָּ-’בַּר-מִצווה’ קיבּלנוּ

שירי מוֹלדת? הרבה חיים חפר,  
מתנוֹת, דֵי הרבה… כּל אחת – ספר!
בּחתוּנה – רבע עוֹף! הרבה מחולוֹת
הסיפוֹלוּקס! היה אטרקציית ליל הכּלוּלוֹת!!  

 

היוּ מוּשגים של חזוֹן וּתקוּמה,  
ציוֹנוּת, ערכים והמוֹן הגשמה!
לצה”ל הלכנוּ, והטוֹבים – לטייס!
אז, לא הסתמכנוּ – על מִפעל הפּיס.    

כּי אכן, נוֹלדנוּ לפני קוֹם המדינה
וּמה קוֹרה פּה? אני לא מאמינה!!!
השֹוני עצוּם! בּקיבּוּץ, גם בּעיר,
בוודאי בּ’מִימְשָל’… צרוֹת למכבִּיר!  

רק אנחנוּ… ממש לא השתנינוּ,
פרט… לשיבה שזרקה בִּשערנוּ.
קמטים פּה ושם, ופּרקים כּוֹאבים,
למרוֹת הכּוֹל – ממשיכים, סוֹחבים

 

כִּי שבעים+ שנה, תחת אוֹתוֹ הדגל
תוֹדוּ, זה לא הוֹלך סתם בּרגל
והגיע הזמן להפסיק לקטר
להמשיך, להאמין! וּכּדאי למהר!

אפשר לחלוֹם, לתת הפוּגה,
לִתפוֹס מנוּחה, אוּלי הפלגה,   
למַמש תחבּיבים 
ל ת נ וֹ ת   א ה ב י ם

להמשיך וּלהוֹסיף – להתפעל,
ואז לזמזם את שירי ישראל.
לגדל וגם, לעזור לילדים,                 
וּכְמוּבן  שנשמוֹר על הנכדים!

בּקיצוּר:
שנחגוֹג וגם נוֹסיף
הרבּה חכמה – נרעיף                                     
נרחיב…  המשפּחוֹת       
ונִפּגש בּעוֹד הרבּה שמחוֹת      

                   

 

JCHONG STUDIO

04/11/2014

JCHONG STUDIO.

THE FAULT IN OUR STARS – A BOOK TO REMEMBER DEAR ONES BY!

04/02/2014

20140402-223707.jpg

20140402-223724.jpg

20140402-223740.jpg

MUTATIONS ARE THE HUMAN HAND GRENADES!

AN IMPERIAL AFFLICTION

20140402-224356.jpg

HOBBY LOBBY: PRINCIPLES ARE FOR DUMMIES IT IS ALL ABOUT MONEY!

04/02/2014

THE XX FACTOR
WHAT WOMEN REALLY THINK.
APRIL 2 2014 3:02 PM

Hobby Lobby Invests in Companies That Manufacture Contraception. What Hypocrites.

By Amanda Marcotte

Hobby Lobby’s religious convictions against contraception only developed in 2012, when it needed an excuse to sue.
Photo by Justin Sullivan/Getty Images

Hobby Lobby’s argument in Sebelius v. Hobby Lobby is that its religious opposition to some forms of contraception goes so deep that it represents a substantial burden for the company to allow its employees to use their own health care plans to purchase those forms of contraception. So it’s no wonder that, in its piece revealing that Hobby Lobby’s retirement plan invests in “in the manufacturers of the same contraceptive products,” Mother Jones accuses the company of “hypocrisy”:
Documents filed with the Department of Labor and dated December 2012—three months after the company’s owners filed their lawsuit—show that the Hobby Lobby 401(k) employee retirement plan held more than $73 million in mutual funds with investments in companies that produce emergency contraceptive pills, intrauterine devices, and drugs commonly used in abortions. Hobby Lobby makes large matching contributions to this company-sponsored 401(k).
Advertisement

Several of the mutual funds in Hobby Lobby’s retirement plan have holdings in companies that manufacture the specific drugs and devices that the Green family, which owns Hobby Lobby, is fighting to keep out of Hobby Lobby’s health care policies: the emergency contraceptive pills Plan B and Ella, and copper and hormonal intrauterine devices.
It’s tempting to dismiss this by saying that mutual funds invest in a variety of companies and that these contraceptive products are just a small part of what those companies manufacture. But, as Mother Jones point out, there is a “cottage industry of mutual funds that screen out stocks that religious people might consider morally objectionable,” so if Hobby Lobby really wanted to avoid any possible connection to IUDs and the like, it could have. It might also be tempting to say that Hobby Lobby isn’t investing in contraception directly, since the company turns the money over to a third-party mutual fund. But nor is the company buying birth control directly for employees, since it turns the money over to third-party insurance companies.

If Hobby Lobby’s lawsuit is about sincere religious conviction, investing in companies that manufacture contraception—forms of contraception that Hobby Lobby says are actually abortifacients—must be a moral transgression. But, of course, this has never been about sincere religious conviction. After all, Hobby Lobby offered a health care plan that covered the supposedly offensive forms of contraception right up until they decided they wanted to sue not to include that coverage. They only developed this strong religious conviction to exert control over how employees use their health care plans after the Department of Health and Human Services mandated that contraception be covered in the plan. It’s always looked to me like Hobby Lobby saw an opportunity to channel anti-Obamacare anger toward the goal of expanding the power of conservative Christian business owners over the private lives of employees, and grabbed it. (Hobby Lobby has donated millions of dollars to conservative Christian groups who look for ways to expand the reach of the Christian right over the lives of people who have different belief systems.) It’s quite possible that Hobby Lobby had no idea its retirement plan was investing in abortion before the Mother Jones report. Now that it knows, though, let’s see where the company draws its moral line.

Amanda Marcotte is a Brooklyn-based writer and DoubleX contributor. She also writes regularly for the Daily Beast, Alternet, and USA Today. Follow her on Twitter.

One Step at a Time

04/02/2014

Originally posted on Steve McCurry's Blog:

One step at a time is good walking.
- Chinese proverb

INDIA-10640India

Walking shares with making and working that
crucial element of engagement of the body and the mind with the world,
of knowing the world through the body and the body through the world.
- Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking

ITALY-10077Italy

UnitedKingdom-10018_blogUnited Kingdom

There is nothing like walking to get the feel of a country. 
A fine landscape is like a piece of music; it must be taken at the right tempo. 
- Paul Scott Mowrer

NEPAL-10029NF2Nepal

TIBET-10253NF2Tibet

FRANCE-10072France

 Solvitur ambulando
(To solve a problem, walk around)
- St. Jerome

YEMEN-10117, Yemen, 04/1997Yemen

AFGHN-12960Afghanistan

How often have I had this longing for an infinite walk – of going unimpeded,
until the movement of my body as I walk fell into the flight of
streets under my feet – 
until I in my body and the world in its
skin…

View original 205 more words

BOYCOTT KOCH BROTHERS PRODUCTS!

04/01/2014

A LONG LIST OF SUPPLIERS AND PRODUCTS BUT ALL ARE AVOIDABLE!

Don’t Buy Koch
by kathybbb Mar 30, 2014 9:06am PDT
Here is a list of Koch products.

Koch Brothers and Koch Industries from:

http://kstreet607.com/…

here it is:

Koch Industry Gasoline:
Chevron
Union
Union 76
Conoco

Koch Industry/Invista Products:
COMFOREL® fiberfill
COOLMAX® fabric
CORDURA® fabric
DACRON® fiber
POLYSHIELD® resin
SOLARMAX® fabric
SOMERELLE® bedding products
STAINMASTER® carpet
SUPPLEX® fabric
TACTEL® fiber
TACTESSE® carpet fiber
TERATE® polyols
TERATHANE® polyether glycol
THERMOLITE® fabric
PHENREZ® resin
POLARGUARD® fiber and
LYCRA® fiber

Koch Industry/Georgia-Pacific Products:
Angel Soft toilet paper
Brawny paper towels
Dixie plates, bowls, napkins and cups
Mardi Gras napkins and towels
Quilted Northern toilet paper
Soft ‘n Gentle toilet paper
Sparkle napkins
Vanity fair napkins
Zee napkins

Georgia Pacific Building products:
Dense Armor Drywall and Decking
ToughArmor Gypsum board
Georgia pacific Plytanium Plywood
Flexrock
Densglass sheathing
G/P Industrial plasters (some products used by a lot of crafters)-
Agricultural Plaster
Arts & Crafts Plaster
Dental Plaster
General Purpose Plaster
Glass-reinforced Gypsum (GRG),etc.

ANOTHER BUNCH OF NAILS IN THE COFFINS OF CREATIONISM AND INTELLIGENT DESIGNS, AND FURTHER PHYSICAL EVIDENCE THAT EINSTEIN’S WORK IS SCIENCE NOT THEORY ANUBIS LONGER!

03/30/2014

20140330-230014.jpg

May 4, 2011: Einstein was right again. There is a space-time vortex around Earth, and its shape precisely matches the predictions of Einstein’s theory of gravity.
Researchers confirmed these points at a press conference today at NASA headquarters where they announced the long-awaited results of Gravity Probe B (GP-B).
“The space-time around Earth appears to be distorted just as general relativity predicts,” says Stanford University physicist Francis Everitt, principal investigator of the Gravity Probe B mission.

An artist’s concept of GP-B measuring the curved spacetime around Earth. [more]
“This is an epic result,” adds Clifford Will of Washington University in St. Louis. An expert in Einstein’s theories, Will chairs an independent panel of the National Research Council set up by NASA in 1998 to monitor and review the results of Gravity Probe B. “One day,” he predicts, “this will be written up in textbooks as one of the classic experiments in the history of physics.”
Time and space, according to Einstein’s theories of relativity, are woven together, forming a four-dimensional fabric called “space-time.” The mass of Earth dimples this fabric, much like a heavy person sitting in the middle of a trampoline. Gravity, says Einstein, is simply the motion of objects following the curvaceous lines of the dimple.
If Earth were stationary, that would be the end of the story. But Earth is not stationary. Our planet spins, and the spin should twist the dimple, slightly, pulling it around into a 4-dimensional swirl. This is what GP-B went to space in 2004 to check.
The idea behind the experiment is simple:
Put a spinning gyroscope into orbit around the Earth, with the spin axis pointed toward some distant star as a fixed reference point. Free from external forces, the gyroscope’s axis should continue pointing at the star–forever. But if space is twisted, the direction of the gyroscope’s axis should drift over time. By noting this change in direction relative to the star, the twists of space-time could be measured.
In practice, the experiment is tremendously difficult.

One of the super-spherical gyroscopes of Gravity Probe B. [more]
The four gyroscopes in GP-B are the most perfect spheres ever made by humans. These ping pong-sized balls of fused quartz and silicon are 1.5 inches across and never vary from a perfect sphere by more than 40 atomic layers. If the gyroscopes weren’t so spherical, their spin axes would wobble even without the effects of relativity.
According to calculations, the twisted space-time around Earth should cause the axes of the gyros to drift merely 0.041 arcseconds over a year. An arcsecond is 1/3600th of a degree. To measure this angle reasonably well, GP-B needed a fantastic precision of 0.0005 arcseconds. It’s like measuring the thickness of a sheet of paper held edge-on 100 miles away.
“GP-B researchers had to invent whole new technologies to make this possible,” notes Will.
They developed a “drag free” satellite that could brush against the outer layers of Earth’s atmosphere without disturbing the gyros. They figured out how to keep Earth’s magnetic field from penetrating the spacecraft. And they created a device to measure the spin of a gyro–without touching the gyro. More information about these technologies may be found in the Science@NASA story “A Pocket of Near-Perfection.”
Pulling off the experiment was an exceptional challenge. But after a year of data-taking and nearly five years of analysis, the GP-B scientists appear to have done it.
“We measured a geodetic precession of 6.600 plus or minus 0.017 arcseconds and a frame dragging effect of 0.039 plus or minus 0.007 arcseconds,” says Everitt.
For readers who are not experts in relativity: Geodetic precession is the amount of wobble caused by the static mass of the Earth (the dimple in spacetime) and the frame dragging effect is the amount of wobble caused by the spin of the Earth (the twist in spacetime). Both values are in precise accord with Einstein’s predictions.
“In the opinion of the committee that I chair, this effort was truly heroic. We were just blown away,” says Will.

An artist’s concept of twisted spacetime around a black hole. Credit: Joe Bergeron of Sky & Telescope magazine.
The results of Gravity Probe B give physicists renewed confidence that the strange predictions of Einstein’s theory are indeed correct, and that these predictions may be applied elsewhere. The type of spacetime vortex that exists around Earth is duplicated and magnified elsewhere in the cosmos–around massive neutron stars, black holes, and active galactic nuclei.
“If you tried to spin a gyroscope in the severely twisted space-time around a black hole,” says Will, “it wouldn’t just gently precess by a fraction of a degree. It would wobble crazily and possibly even flip over.”
In binary black hole systems–that is, where one black hole orbits another black hole–the black holes themselves are spinning and thus behave like gyroscopes. Imagine a system of orbiting, spinning, wobbling, flipping black holes! That’s the sort of thing general relativity predicts and which GP-B tells us can really be true.
The scientific legacy of GP-B isn’t limited to general relativity. The project also touched the lives of hundreds of young scientists:
“Because it was based at a university many students were able to work on the project,” says Everitt. “More than 86 PhD theses at Stanford plus 14 more at other Universities were granted to students working on GP-B. Several hundred undergraduates and 55 high-school students also participated, including astronaut Sally Ride and eventual Nobel Laureate Eric Cornell.”
NASA funding for Gravity Probe B began in the fall of 1963. That means Everitt and some colleagues have been planning, promoting, building, operating, and analyzing data from the experiment for more than 47 years—truly, an epic effort.
What’s next?
Everitt recalls some advice given to him by his thesis advisor and Nobel Laureate Patrick M.S. Blackett: “If you can’t think of what physics to do next, invent some new technology, and it will lead to new physics.”
“Well,” says Everitt, “we invented 13 new technologies for Gravity Probe B. Who knows where they will take us?”

20140330-230037.jpg

AN EYE OPENING VIEW OF THE ARAB-ISRAELI PEACE PROCESS!

03/27/2014

Former Islamist Says ‘Palestinian Leadership’ Preventing Peace
by Ari Soffer

A prominent former Islamist, now self-declared “reformer of Islam”, Dr. Tawfik Hamid, has reiterated his view that the ball is in the Palestinians’ court to make peace with Israel.

Dr. Hamid is a Senior Fellow and Chair for the Study of Islamic Radicalism at the Potomac Institute for Policy Studies, and formerly a member of the radical Al-Gama’a Al-Islamiyya group in Egypt, which is blacklisted by the US and other countries as a terrorist group.

He said that although it is undeniable that many Palestinian Arabs are suffering, the facts on the ground prove that the finger of blame should be pointed not towards Israel, but towards Hamas and “the Palestinian leadership” who, instead of responding to repeated Israeli overtures for peace, instead pursue an agenda of anti-Semitic incitement, rejectionism and terrorism.

“You have one million Arabs living in Israel with the Jews, and they are not suffering like the Arabs who are actually controlled by Arabs” elsewhere in the region, Dr. Hamid pointed out.

“To be honest, you have to say that the suffering of the Palestinians is because of their leadership and the wrong decisions of leaders like Hamas, not Israel,” he said. “The moment the Palestinian leadership stops its arrogance and its barbaric attitude towards the Jews then you will see that things will change and you will see that no Palestinian will be suffering there.”

Israeli officials have often pointed to the repeated incitement and refusal to recognize the Jewish people’s right to self-determination as the major stumbling blocks to a peace agreement.

The Palestinian Authority, however, has repeatedly said it would not recognize Israel as a Jewish state, and claimed that it is not responsible for incitement which takes place in its own media outlets.

Horses and Humans

03/24/2014

Originally posted on Steve McCurry's Blog:

COLOMBIA-10001 (2)Colombia

They gallop and trot, whinny and neigh, capturing our imagination — and our hearts.
Indeed, horses are said to have done more to change human history than any
other domestic animal,
once upon a time carrying explorers to
new frontiers and mighty armies to great conquests.
- Nature,  PBS

TIBET-10510Tibet

When I bestride him, I soar, I am a hawk:
he trots the air; the earth sings when he touches it;

the basest horn of his hoof is more
musical than the pipe of Hermes.

- William Shakespeare, Henry V

Kabul Survey TripAfghanistan

TIBET-10105nsTibet

There is something about the outside of a horse
that is good for the inside of a man.
- Winston Churchill

AFGHN-12254NFAfghanistan

A horse! a horse! My kingdom for a horse!
-William Shakespeare, Richard III

01025_20, Paraguay, 10/1988Paraguay

A horse gallops with his lungs,
Perseveres with his heart,
And wins with his character.
- Fredrico Tesio

CAMBODIA-10085Cambodia

View original 190 more words

QUOTING THE HAMAS LEADERSHIP – ALL THE TALKS ABOUT PEACE ARE NOTHING BUT BLASTER!

03/24/2014

20140324-163925.jpg

20140324-163947.jpg

20140324-163955.jpg

20140324-164014.jpg

20140324-164026.jpg

20140324-164036.jpg

20140324-164046.jpg

20140324-164057.jpg


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 293 other followers

%d bloggers like this: